Truyện Cung Đấu

Đấu Phá Hậu Cung

90 chương
Thiên Tống

599 chương
Một Năm Thiên Hạ

50 chương
Nghiệp Đế Vương

65 chương
Đế Vương Sủng Thần

125 chương
Trọng Sinh Sủng Phi

156 chương
Cuộc Chiến Thượng Vị

151 chương
Làm Sủng Phi Như Thế Nào

123 chương
Thịnh Sủng Thứ Phi

57 chương
Lục Cung Vô Phi

104 chương

69 chương

217 chương

85 chương

168 chương

49 chương

549 chương

58 chương

23 chương

76 chương

142 chương

116 chương

10 chương

182 chương

45 chương

78 chương
Truyện cung đấu là thể loại truyện có các nhân vật trong hoàng cung thời phong kiến đấu đá, âm mưu tính toán lẫn nhau.