Truyện Cung Đấu

Chính Phi Của Độc Vương

99 chương
Hoàng Thượng Không Thể Ăn Ta

151 chương
Phò Mã Gian Manh

80 chương
Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi

185 chương
Dưỡng Thú Thành Phi

236 chương
Thứ Nữ Vợ Kế

87 chương
Quỷ Hoàng Phi

113 chương
Phượng Tê Thần Cung

180 chương

455 chương

497 chương

71 chương

1357 chương

158 chương

212 chương
Truyện cung đấu là thể loại truyện có các nhân vật trong hoàng cung thời phong kiến đấu đá, âm mưu tính toán lẫn nhau.