Truyện Cung Đấu

Nữ Đế Trọng Sinh

57 chương
Dưới Vương Triều Cổ Đại

110 chương
Yêu Phi, Ngươi Quá Càn Rỡ!

89 chương
Trưởng Công Chúa

112 chương
Cung Loạn Thanh Ti

178 chương
Phất Huyền Thập Tam Khúc

167 chương
Lưỡng Đô Ký Sự

90 chương
Ngã Vi Ngư Nhục

263 chương
Đích Trưởng Công Chúa

96 chương
Thần Thần Ngự Kim Long

45 chương

62 chương

917 chương

173 chương

172 chương

96 chương

155 chương

110 chương

118 chương

265 chương

246 chương

124 chương

180 chương

15 chương

10 chương
Truyện cung đấu là thể loại truyện có các nhân vật trong hoàng cung thời phong kiến đấu đá, âm mưu tính toán lẫn nhau.