Truyện Đam Mỹ

Giang Sơn Không Yêu, Yêu "Thái Giám"

40 chương
Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật

69 chương
Quân Vi Hạ

102 chương
Niệm Mộ

75 chương
Cục Cưng À, Gọi Ba Đi

35 chương
Hoan Nghênh Đến Nhà Trạch Nam

38 chương
Tỏa Ưng

9 chương
Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

171 chương
Hoàng Quân

10 chương

177 chương

10 chương

104 chương

59 chương

86 chương

25 chương

11 chương

33 chương

37 chương

79 chương

55 chương

10 chương

29 chương

76 chương

7 chương
Là thể loại truyện tình cảm giữa nam và nam. Thường được gọi với các tên khác như yaoi, danmei, boy love (BL) hay male love (ML).