Truyện Đam Mỹ

Gả Cho Anh Nông Dân

9 chương
Kế Hoạch Nghịch Tập Của Củi Mục

77 chương
Phi Bạo Lực Bất Hợp Tác

17 chương
Qua Sông Hái Sen

52 chương
Tiểu Quỷ Nằm Trên

2 chương
Khắc Tinh - Cổ Cửu Châu

89 chương
Người Cũ Đường Mới

28 chương

20 chương

6 chương

14 chương

85 chương

12 chương

11 chương

89 chương

8 chương

8 chương

4 chương
Là thể loại truyện tình cảm giữa nam và nam. Thường được gọi với các tên khác như yaoi, danmei, boy love (BL) hay male love (ML).