Truyện Đam Mỹ

Vous Revoir

10 chương
Nguyên Tội Dụ Người Vào Địa Ngục

20 chương
Tố Du Tùng Chi

8 chương
Mùa Đông Năm Ấy

32 chương
Lòng Có Lăng Hi

50 chương
Ai Đó Cứu Tui Với

19 chương
Mắt Bão - Đàm Thạch

126 chương
Em Ấy Đang Giả Vờ Ngoan Đó

11 chương

23 chương

20 chương

88 chương

9 chương

20 chương

4 chương

3 chương

65 chương

15 chương

8 chương

13 chương
Là thể loại truyện tình cảm giữa nam và nam. Thường được gọi với các tên khác như yaoi, danmei, boy love (BL) hay male love (ML).