Truyện Dị Giới

Đứa Con Của Tạo Hóa

306 chương
Dị Nhân Tu Chân Đa Thế Giới

34 chương
Lạc Thần

80 chương
Truy Thần Chi Đạo

11 chương
Hồ Đế

6 chương
Thánh Vũ Xưng Tôn

99 chương
Dị Giới Ký

93 chương
Nghịch Thiên Chí Tôn

12 chương

34 chương

370 chương

248 chương

3 chương

307 chương

29 chương

57 chương

95 chương

62 chương

90 chương

7 chương

56 chương

138 chương

9 chương
Trong truyện có xuất hiện những thế giới kỳ dị, khác với thế giới chúng ta đang sinh sống.