Truyện Dị Giới

Đạo Quỷ Dị Tiên

8 chương
Quang Âm Chi Ngoại

18 chương
Thú Nhân Hung Mãnh: Nhặt Vợ Về Sinh Con

8 chương
Bạn Người Yêu Bất Ổn

12 chương
Văn Phòng Tử Linh Pháp Sư

15 chương
Nam Chính Cầm Nhầm Kịch Bản Trà Xanh

3 chương

10 chương

110 chương

120 chương

7 chương

7 chương

21 chương

141 chương

69 chương

304 chương

227 chương

62 chương

122 chương

77 chương
Trong truyện có xuất hiện những thế giới kỳ dị, khác với thế giới chúng ta đang sinh sống.