Truyện Dị Giới

Dị Thế Võ Thần (Dương Ân)

991 chương
Thiên Mệnh Chiến

216 chương
Vũ Trụ Vô Địch Nửa Nông Dân

246 chương
Pokemon Dị Điểm

429 chương
Tu Tiên Tại Đấu La

142 chương
Nguyên Tố Đại Lục

316 chương
Nữ Nhân Của Vương, Ai Dám Động!

62 chương
Kẻ Ngu Ngốc Tu Tiên

103 chương

13 chương

208 chương

20 chương

6 chương

6 chương

1257 chương

113 chương

45 chương

40 chương

55 chương
Trong truyện có xuất hiện những thế giới kỳ dị, khác với thế giới chúng ta đang sinh sống.