Truyện Dị Giới

Phiêu Miễu Chi Lữ

304 chương
Phi Thăng Chi Hậu

746 chương
Ngạo Thị Thiên Địa

541 chương
Mị Ảnh

1682 chương
Ma Thú Lãnh Chúa

832 chương
Ma Long Phiên Thiên

801 chương
Luyện Kim Cuồng Triều

803 chương
Linh Vũ Cửu Thiên

482 chương
Kỳ Thiên Lộ

180 chương
Hỗn Nguyên Võ Tôn

685 chương

969 chương

1896 chương

955 chương

1689 chương

624 chương

351 chương

714 chương

1274 chương

336 chương

394 chương

382 chương

143 chương

458 chương

1255 chương

1566 chương
Trong truyện có xuất hiện những thế giới kỳ dị, khác với thế giới chúng ta đang sinh sống.