Truyện Đô Thị

Bố Y Quan Đạo

1303 chương
Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

439 chương
Bí Thư Trùng Sinh

2771 chương
Bất Diệt Truyền Thuyết

465 chương
Bác Sĩ Thiên Tài

1521 chương
Anh Hùng Ngục Giam

398 chương
Ẩn Sát

688 chương
Ám Dục

147 chương
7 Ngày Ân Ái

173 chương
365 Ngày Hôn Nhân

350 chương

183 chương

478 chương

132 chương

915 chương

839 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.