Truyện Đô Thị

Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?

120 chương
Tỷ Phu Vinh Dự

204 chương
Tử Thần Chi Tiễn

362 chương
Trùm Tài Nguyên

1596 chương
Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long

585 chương
Trọng Sinh Vi Quan

646 chương
Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

630 chương
Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

570 chương

252 chương

286 chương

190 chương

118 chương

1209 chương

483 chương

2272 chương

1858 chương

1030 chương

41 chương

224 chương

460 chương

644 chương

830 chương

310 chương

708 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.