Đông Phương hoàn (full)

Vương Quốc Màu Xám

230 chương
Thuật Đắp Xác Trẻ Sơ Sinh

5 chương
Nữ Chưởng Môn Mao Sơn: Anh Nhi Oán

5 chương
[Địa Sư Kiều Mặc Vũ] Lạc Trong Núi Ai Lao

14 chương
Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Số Mệnh

173 chương
Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiên Sư

106 chương
Xương Rồng Đốt Rương

166 chương

10 chương

14 chương

201 chương

70 chương

10 chương

1023 chương

11 chương

471 chương

92 chương

46 chương

45 chương

94 chương

47 chương

42 chương

13 chương

96 chương
Là những truyện có nội dung xảy ra ở các nước phương Đông.