Truyện Đông Phương

Mãi Không Nhắm Mắt

47 chương
Hẹn Ước Nơi Thiên Đường

42 chương
Thất Sơn Truyện

51 chương
Võ Đạo Bá Chủ

34 chương
Đế Diệt Thương Khung

157 chương
Long Ngạo Chiến Thần

154 chương
Bạch Dạ Hành

13 chương
Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

96 chương
Giường Đàn Bà

45 chương

30 chương

32 chương

108 chương

120 chương

7 chương

1023 chương

8 chương

46 chương

87 chương

15 chương

13 chương

145 chương

47 chương

100 chương

15 chương

97 chương
Là những truyện có nội dung xảy ra ở các nước phương Đông.