Hài Hước hoàn (full)

Lòng Chỉ Hướng Về Em

9 chương
Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiên Sư

106 chương
Biến Số Bắt Buộc

24 chương
Hoàng Đế Bệ Hạ Hắc Hoá

83 chương
[Ngôn Tình] Vương Gia Phúc Hắc

24 chương
Cỏ Dại Trong Gió

32 chương
Cô Nàng Tomboy Khác Người

46 chương

3 chương

30 chương

14 chương

116 chương

113 chương

96 chương

10 chương

19 chương

23 chương

7 chương

10 chương

51 chương

21 chương
Những bộ truyện có nội dung hài hước, đem lại tiếng cười vui vẻ cho độc giả.