Hài Hước hoàn (full)

Sổ Tay Phá Huỷ Cốt Truyện "Mary Sue"

159 chương
Tình Yêu Bọ Xít

4 chương
Mỗi Lần Thị Tẩm, Ta Đều Đến Tháng

9 chương
Bố Mẹ Thanh Bắc Của Tôi

9 chương
Chồng Tôi Không Phải Người

5 chương
[Ngôn Tình] Tảng Sáng

10 chương
Buổi Xem Mắt "Bất Ổn"

6 chương

3 chương

3 chương

105 chương

6 chương

10 chương

52 chương

9 chương

10 chương

7 chương

6 chương

72 chương

100 chương
Những bộ truyện có nội dung hài hước, đem lại tiếng cười vui vẻ cho độc giả.