Truyện Hài Hước

Bạn Người Yêu Bất Ổn

12 chương
Tạo Tác Thời Gian

145 chương
Đu Cp Ta Nổi Tiếng Toàn Giới Giải Trí

12 chương
Nhật Kí Cưa Đổ Sếp Tổng

124 chương
Ý Nghĩa Của Chân Đồng

31 chương
Ngày Tháng Sống Cùng Sủng Phi

79 chương
Tác Giả Thân Yêu

4 chương

48 chương

12 chương

11 chương

95 chương

111 chương

21 chương

134 chương

32 chương

18 chương

75 chương

3 chương

402 chương
Những bộ truyện có nội dung hài hước, đem lại tiếng cười vui vẻ cho độc giả.