Hệ Thống hoàn (full)

Nhân Vật Chính Làm Người Ta Tránh Lui Chín Mươi Dặm

108 chương
Tiểu Hồng Mạo Tấn Công

61 chương
Cuộc Chiến Tranh Đoạt Của Nữ Phụ

85 chương
Tôi Không Phải Là Nữ Chính

19 chương
Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa?

118 chương
Tôi Diễn Bừa Mà Các Anh Cũng Coi Là Thật

79 chương
Kiếm Tiên Là Bạn Trai Cũ Của Ta

96 chương
Cải Thìa, Em Có Sao Không

18 chương
Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt

85 chương

2 chương

100 chương

133 chương

60 chương

16 chương

129 chương

245 chương

35 chương

101 chương

301 chương

2128 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.