Truyện Hệ Thống

Pháo Hôi Ngọt Quá Phải Làm Sao?

12 chương
Sau Khi Giả Nam Tôi Gia Nhập F4

13 chương
Chết Trốn Về Sau, Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma

9 chương
Mỹ Nhân Nói Dối

7 chương
Tôi Dọn Rác Ở Thế Giới Phế Thổ

6 chương
Người Bổ Khuyết

27 chương
Tiền Vệ Hủy Diệt

27 chương

81 chương

14 chương

96 chương

43 chương

19 chương

136 chương

113 chương

32 chương

3 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.