Truyện Hệ Thống

Mèo Con Hôm Nay Muốn Yêu Rồi

100 chương
Đại Lão Dụ Tôi Tán Anh Ấy

39 chương
Xuyên Sách Làm Vợ Tổng Tài

145 chương
Ta Là Mẹ Thần Đồng

50 chương
Độ Phật

49 chương
Kế Hoạch Thức Tỉnh Nhân Vật Phản Diện

16 chương
Mang Theo Cửa Hàng Đi Tu Tiên

22 chương
NPC Phản Diện Là Bạn Trai Tôi!

93 chương

36 chương

8 chương

4 chương

34 chương

3 chương

31 chương

3 chương

133 chương

255 chương

57 chương

8 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.