Truyện Hệ Thống

Bia Đỡ Đạn Muốn Phản Công

28 chương
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

449 chương
Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn

52 chương
Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện?

348 chương
Cuộc Sống Nơi Đảo Hoang

138 chương

121 chương

98 chương

155 chương

105 chương

135 chương

61 chương

108 chương

85 chương

19 chương

61 chương

118 chương

96 chương

79 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.