Truyện Hệ Thống

Mang Theo Cửa Hàng Đi Tu Tiên

22 chương
NPC Phản Diện Là Bạn Trai Tôi!

93 chương
Loạn Thế Đại Ma Đầu

36 chương
Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Toàn Năng

8 chương
Nữ Thần Thám Tử Siêu Cấp

4 chương
Cô Chủ Hào Môn Không Muốn HOT

40 chương
Sau Khi Trọng Sinh Thành Nam Thần

3 chương
Ta Ở Mạt Thế Mở Khách Sạn

46 chương

3 chương

133 chương

255 chương

57 chương

8 chương

3 chương

4 chương

29 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.