Huyền Huyễn hoàn (full)

Kẻ Phản Bội

54 chương
Con Kiến Hôi

5 chương
Tinh Dạ Luân Hồi

4 chương
Cương Thi Niên Niên

11 chương
Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Số Mệnh

173 chương
Tiếng Lòng Sinh Tử

21 chương
Tịnh Đế Liên

3 chương
Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng

158 chương
Hồ Bạch Lạc

0 chương

5 chương

8 chương

58 chương

28 chương

4 chương

106 chương

3 chương

15 chương

18 chương

43 chương

5 chương

35 chương

116 chương
Truyện có những yếu tố huyền bí, khoa học khó giải thích.