Truyện Huyền Huyễn

[Ngôn Tình] Trở Về

139 chương
Ta Có Một Tòa Đạo Quan

5 chương
Dượng Tôi Biến Thành Mỹ Nam Rồi!

58 chương
Mười Vạn Lý Do Vì Sao

6 chương
Tiêu Hồn Trướng

3 chương
Cứu Vớt Tiên Tôn Hắc Hoá

3 chương
Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

190 chương

28 chương

23 chương

12 chương

15 chương

10 chương

6 chương

8 chương

47 chương

26 chương

6 chương

14 chương

154 chương

7 chương

103 chương

191 chương
Truyện có những yếu tố huyền bí, khoa học khó giải thích.