Truyện Huyền Huyễn

Lời Mời Của Thần Linh

16 chương
Triệu Hồi Sư Xinh Đẹp

77 chương
Tịnh Đế Liên

3 chương
Cổ Thụ Chi Đế: Mộng Đế Vương

14 chương
Tiểu Hồ Yêu Nơi Cấm Thành

0 chương
Lão Nương Chuyển Sinh Rồi

45 chương
Tái Sinh - Scorpio Scott

8 chương
Người Giấy

25 chương

34 chương

6 chương

158 chương

22 chương

0 chương

143 chương

23 chương

41 chương

32 chương

6 chương

82 chương

4 chương

24 chương

5 chương

21 chương
Truyện có những yếu tố huyền bí, khoa học khó giải thích.