Truyện Huyền Huyễn

Kiếm Tiên Là Bạn Trai Cũ Của Ta

96 chương
Sư Huynh, Cho Muội Mượn Nội Đan Nhé

102 chương
Hàng Long Quyết

44 chương
Cuộc Sống Hiện Đại Của Thần Hậu Hera

10 chương
Cứu Vớt Phật Tu Là Một Hắc Tâm Liên

104 chương
Thân Ái Của Anh

6 chương
Nữ Nhị Đại Tác Chiến

58 chương

124 chương

5 chương

56 chương

5 chương

3 chương

3 chương

166 chương

28 chương

23 chương

10 chương

15 chương

10 chương

6 chương

5 chương

40 chương
Truyện có những yếu tố huyền bí, khoa học khó giải thích.