Truyện Huyền Huyễn

Thứ Thuộc Về Tôi

20 chương
Xích Hiệp

16 chương
Nam Chính Câu Dẫn Ta

56 chương
Bé Con Xuyên Thành Sủng Muội Của Các Lão Đại

24 chương
Tôi Trúng Số Rồi!

112 chương
Mèo Con Của Ông Trùm Mafia

57 chương
Long Chi Quyến Cuồng

78 chương
Vạn Giới Đế Chủ

3 chương
Dục Tiên Đồ

156 chương

7 chương

6 chương

280 chương

3 chương

4 chương

4 chương

216 chương

4 chương

4 chương

13 chương

6 chương

8 chương
Truyện có những yếu tố huyền bí, khoa học khó giải thích.