Truyện Khoa Huyễn

Siêu Cấp Cường Giả

751 chương
Lãng Tích Hương Đô

554 chương
Anh Hùng Ngục Giam

398 chương
Đô Thị Thần Nhân

171 chương
Song Kiếm

289 chương
Mật Mã Tây Tạng

235 chương
Siêu Cấp Máy Tính

132 chương
Thôn Phệ Tinh Không

1485 chương
Những bộ truyện có yếu tố khoa học bí ẩn.