Truyện Kiếm Hiệp

Tà Đạo Tu Tiên Lục

276 chương
Phàm Nhân Tu Tiên

2448 chương
Nghịch Thủy Hàn

111 chương
Ngạo Thị Thiên Địa

541 chương
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

2672 chương
Mãng Hoang Kỷ

1827 chương
Linh Vũ Cửu Thiên

482 chương
Linh La Giới

1062 chương
Liên Hoa Bảo Giám

522 chương
La Bàn Vận Mệnh

974 chương

1799 chương

1046 chương

984 chương

842 chương

685 chương

1583 chương

1143 chương

610 chương

253 chương

351 chương

118 chương

371 chương

792 chương

1021 chương

998 chương

2483 chương

143 chương

458 chương
Truyện kiếm hiệp thường xoay quanh những ân oán giang hồ thời đao kiếm chi vương. Yêu hận tình thù, võ lâm dậy sóng.