Truyện Ngược

Dẫn Dụ Sói Vào Hang

90 chương
Hệ Thống Ngược Tra Nam

66 chương
Anh Thích Tất Cả Trừ Em

54 chương
Vương Tổng, Độc Chiếm Kiều Thê!

60 chương
Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

700 chương
Cửu Ca Nan

3 chương
Trường Môn Hữu Oán

5 chương
Vị Ương

5 chương
Em Như Ánh Trăng Sáng

5 chương

8 chương

50 chương

40 chương

9 chương

13 chương

48 chương

93 chương

42 chương

60 chương

72 chương

41 chương

44 chương

96 chương
Truyện ngược là thể loại truyện có những tình tiết khiến người xem xúc động mạnh, thường là tức giận, luyến tiếc thậm chí là ức chế thay cho nhân vật, khi mà họ bị hành hạ về mặt thể xác hoặc tinh thần.