Truyện Ngược

Ma Vương Tuyệt Tình

65 chương
Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên!

64 chương
Hoàng Cung Kỳ Ngộ

93 chương
Khế Ước Quân Hôn

306 chương
Bán Dực

44 chương
Phế Hậu Tướng Quân

13 chương
Bạo Vương Liệt Phi

194 chương
Nữ Nhân Hữu Độc

63 chương

9 chương

12 chương

35 chương

81 chương

226 chương

46 chương

182 chương

30 chương

20 chương

116 chương

63 chương

73 chương

6 chương
Truyện ngược là thể loại truyện có những tình tiết khiến người xem xúc động mạnh, thường là tức giận, luyến tiếc thậm chí là ức chế thay cho nhân vật, khi mà họ bị hành hạ về mặt thể xác hoặc tinh thần.