Truyện Sắc

Phân Cách

79 chương
Xuyên Không Đô Thị Kỳ Tình

6 chương
"Chạn Vương" Hoa Thanh Xứ

39 chương
Thiếu Tá Giành Vợ

178 chương
Cá Cược Tình Yêu

92 chương
Lily And Piggy

19 chương
Mộng Tưởng

44 chương
Ma Kính

9 chương

41 chương

83 chương

3 chương

124 chương

114 chương

61 chương

4 chương

48 chương

10 chương

77 chương

13 chương

5 chương

84 chương
Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.