Truyện Sắc

Rơi Vào Ánh Sáng

16 chương
Kẹo Đường Ngọt Ngào

46 chương
Tranh Nghi

15 chương
Thương Em Cả Một Đời

45 chương
Ngài Fred! Tại Sao Là Em?

207 chương
Cấm Kỵ

79 chương
Dụ Dỗ Ác Ma

46 chương
Đội Trưởng! Xin Dừng Tay!

99 chương

98 chương

95 chương

101 chương

14 chương

12 chương

141 chương

56 chương

95 chương

84 chương

25 chương

13 chương

17 chương

34 chương
Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.