Truyện Sủng

Tình Yêu Xen Thù Hận

13 chương
Nuôi Heo Trong Hậu Cung

50 chương
Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

71 chương
Cô Vợ Của Tổng Giám Đốc Lãnh Khốc

6 chương
Hầu Môn Kiêu Nữ

240 chương
Thiếu Một Gáo Nước

45 chương
Gió Nam Và Hoa Hồng

57 chương
Tổng Giám Đốc Vô Pháp Vô Thiên

10 chương

73 chương

9 chương

12 chương

0 chương

1 chương

66 chương

10 chương

21 chương

80 chương

1 chương

0 chương

53 chương

77 chương

36 chương

2 chương
Ngược với truyện ngược, truyện sủng là thể loại truyện khiến người đọc có cảm giác ngọt ngào vui vẻ, nơi mà nhân vật chính được nửa kia của mình quan tâm và cưng chiều hết mình.