Truyện Sủng

Dạ Ngọc, Đừng Trốn

76 chương
Không Chọc Nổi Ngài

37 chương
Những Ngôi Sao Không Sáng Bằng Em

10 chương
Tiểu Tổ Tông Hạ Phàm

118 chương
Lưới Tình Hoàng Kim

53 chương
Kí Ước Máu

6 chương
Độc Phụ Không Hoàn Lương

17 chương
Phản Diện Không Đội Trời Chung

94 chương
Bên Bờ Vực Thẳm

62 chương

32 chương

64 chương

56 chương

46 chương

92 chương

23 chương

20 chương

58 chương

25 chương

120 chương

45 chương

61 chương

76 chương
Ngược với truyện ngược, truyện sủng là thể loại truyện khiến người đọc có cảm giác ngọt ngào vui vẻ, nơi mà nhân vật chính được nửa kia của mình quan tâm và cưng chiều hết mình.