Truyện Tiên Hiệp

Nhân Thường

314 chương
Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

214 chương
Hồn Thiên

60 chương
Đệ Nhất Thần Thâu

77 chương
Tiếu Nạp

5 chương
Lam

33 chương
Chiến Tuyệt Vô Song

90 chương
Vô Địch Sư Thúc Tổ

59 chương
Đại Tùy Quốc Sư

130 chương

11 chương

471 chương

45 chương

200 chương

94 chương

19 chương

150 chương

334 chương

124 chương

197 chương

79 chương

127 chương

58 chương

9 chương

7 chương

277 chương

183 chương

Truyện tiên hiệp là thể loại truyện có những yếu tố huyền ảo, mạch truyện thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới thân tiên đầy mê hoặc những cũng không kém phần nguy hiểm của nhân vật chính.

Trong truyện tiên hiệp thường chia ra những cấp bậc tu luyện trước khi thành tiên như sau:

 • Luyện Khí
 • Khai Quang
 • Trúc Cơ
 • Ích Cốc
 • Kết Đan (Kim Đan)
 • Nguyên Anh
 • Hóa Thần (Phân Thần)
 • Hợp Thể
 • Độ Kiếp
 • Đại Thừa

Sau khi thành tiên thì có những cấp bậc:

 • Tán Tiên
 • Tiên Nhân
 • Địa Tiên
 • Thiên Tiên
 • Thượng Tiên
 • Kim Tiên
 • Huyền Tiên
 • Đại La Kim Tiên
 • Tiên Vương
 • Tiên Tôn
 • Tiên Đế

Ngoài ra còn có những cấp độ ngoài tiên như Bán Thánh, Vô Cực Thánh Nhân,.. dựa theo trí tưởng tượng của tác giả.