Truyện Tiên Hiệp

Chim Sẻ Hóa Phượng Hoàng

57 chương
Vẫn Lạc Trần Ai

23 chương
Đây Không Phải Tiên Giới Mà Ta Muốn

9 chương
Tình Định Duyên Khởi

60 chương
Lạc Thần Truyện

44 chương
Vĩnh Hằng Vĩnh Diệt

30 chương
Nữ Thần Bổ

70 chương

14 chương

96 chương

185 chương

101 chương

369 chương

210 chương

298 chương

160 chương

57 chương

330 chương

214 chương

60 chương

77 chương

5 chương

33 chương

90 chương

59 chương

Truyện tiên hiệp là thể loại truyện có những yếu tố huyền ảo, mạch truyện thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới thân tiên đầy mê hoặc những cũng không kém phần nguy hiểm của nhân vật chính.

Trong truyện tiên hiệp thường chia ra những cấp bậc tu luyện trước khi thành tiên như sau:

 • Luyện Khí
 • Khai Quang
 • Trúc Cơ
 • Ích Cốc
 • Kết Đan (Kim Đan)
 • Nguyên Anh
 • Hóa Thần (Phân Thần)
 • Hợp Thể
 • Độ Kiếp
 • Đại Thừa

Sau khi thành tiên thì có những cấp bậc:

 • Tán Tiên
 • Tiên Nhân
 • Địa Tiên
 • Thiên Tiên
 • Thượng Tiên
 • Kim Tiên
 • Huyền Tiên
 • Đại La Kim Tiên
 • Tiên Vương
 • Tiên Tôn
 • Tiên Đế

Ngoài ra còn có những cấp độ ngoài tiên như Bán Thánh, Vô Cực Thánh Nhân,.. dựa theo trí tưởng tượng của tác giả.