Truyện Tổng Tài

20 chương

21 chương

105 chương

111 chương

97 chương

126 chương

96 chương

80 chương

11 chương

60 chương

29 chương

404 chương

15 chương

10 chương

94 chương

360 chương
Là truyện có nhân vật chính thường là tổng giám đốc (hay còn gọi là tổng tài), là người đứng đầu một công ty lớn hoặc một tập đoàn tài chính, nổi bật chính là sự giàu có, ngoại hình nổi trội.

Chức vụ của nhân vật chính cũng không quá quan trọng, một số truyện có nhân vật chính có gia thế giàu có cũng có thể được xem là nằm trong thể loại này.

Thể loại tổng tài thường đi kèm với thể loại truyện ngôn tình, tuy nhiên không phải là tất cả.