Truyện Tổng Tài

20 chương

92 chương

5 chương

62 chương

101 chương

80 chương

79 chương

25 chương

52 chương

81 chương

100 chương

51 chương

111 chương

21 chương

997 chương

15 chương
Là truyện có nhân vật chính thường là tổng giám đốc (hay còn gọi là tổng tài), là người đứng đầu một công ty lớn hoặc một tập đoàn tài chính, nổi bật chính là sự giàu có, ngoại hình nổi trội.

Chức vụ của nhân vật chính cũng không quá quan trọng, một số truyện có nhân vật chính có gia thế giàu có cũng có thể được xem là nằm trong thể loại này.

Thể loại tổng tài thường đi kèm với thể loại truyện ngôn tình, tuy nhiên không phải là tất cả.