Trọng Sinh hoàn (full)

Hết Mực Yêu Chiều

34 chương
Linh Sát

144 chương
Hoàng Cưới

70 chương
Nhắm Mắt Vẫn Thấy Anh

42 chương
Lời Tỏ Tình Không Thể Chối Từ

47 chương

32 chương

81 chương

92 chương

19 chương

79 chương

145 chương

62 chương

104 chương

93 chương

9 chương

91 chương

156 chương

156 chương

125 chương

107 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.