Trọng Sinh hoàn (full)

156 chương

219 chương

65 chương

76 chương

116 chương

7 chương

106 chương

169 chương

13 chương

105 chương

151 chương

85 chương

59 chương

50 chương

147 chương

74 chương

94 chương

69 chương

99 chương

57 chương

65 chương

130 chương

79 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.