Trọng Sinh hoàn (full)

Trùng Sinh Để Gặp Người

53 chương
Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng

17 chương
Hoàng Đường - Tắc Mộ

75 chương
Sống Lại Ngày Tận Thế, Tôi Có Không Gian

10 chương
Thuận Tụng Thời Nghi

15 chương
Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Số Mệnh

173 chương
Một Chạm Là Say Đắm, Hai Chạm Là Đấm Ngay

17 chương
Tạm Biệt Mẹ Yêu

15 chương
Bầu Trời Tươi Sáng Vì Có Em Kề Bên

6 chương
Ngọn Lửa Rực Cháy

4 chương

7 chương

22 chương

11 chương

132 chương

12 chương

141 chương

6 chương

90 chương

83 chương

109 chương

27 chương

61 chương

109 chương

9 chương

217 chương

18 chương

116 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.