Trọng Sinh hoàn (full)

50 chương

137 chương

68 chương

121 chương

119 chương

116 chương

62 chương

39 chương

49 chương

41 chương

69 chương

156 chương

219 chương

65 chương

76 chương

7 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.