Truyện Trọng Sinh

Con Hồ Ly Đáng Yêu Với Muôn Ngàn Chiêu Trò

28 chương
May Mắn Gặp Nàng

18 chương
Trùng Sinh Để Gặp Người

48 chương
Vô Ưu! Ta Đói Bụng Rồi!

116 chương
Chồng Ngốc! Em Thương

49 chương

77 chương

147 chương

133 chương

0 chương

35 chương

95 chương

9 chương

28 chương

331 chương

109 chương

118 chương

14 chương

145 chương

60 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.