Truyện Trọng Sinh

Lại Lên Trang Đầu

52 chương
Kiều Sủng Vi Thượng

81 chương
Tôi Thành Công Lên Ngôi

8 chương
Nguyên Phối Của Hầu Gia

107 chương
Sổ Tay Thuần Phục Chim Hoàng Yến

125 chương
Hoàng Thượng Ép Ta Cung Đấu

7 chương
Thái Tử Cố Chấp Là Chồng Cũ Của Ta

3 chương
Được Hời Chú Ruột Của Chồng Cũ

5 chương

106 chương

4 chương

104 chương

10 chương

33 chương

5 chương

9 chương

17 chương

51 chương

140 chương

17 chương

8 chương

58 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.