Truyện Trọng Sinh

22 chương

15 chương

93 chương

63 chương

10 chương

8 chương

8 chương

34 chương

4 chương

3 chương

85 chương

11 chương

7 chương

8 chương

15 chương

54 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.