Truyện Trọng Sinh

261 chương

48 chương

145 chương

279 chương

60 chương

115 chương

117 chương

58 chương

352 chương

145 chương

87 chương

111 chương

113 chương

209 chương

660 chương

461 chương

12 chương

3610 chương

550 chương

956 chương

3132 chương

228 chương

165 chương

1005 chương

878 chương

1357 chương

507 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.