Truyện Trọng Sinh

Yêu Em Lần Nữa

14 chương
Túng Sủng Kim Bài Yêu Hậu

95 chương
Ông Xã Là Người Thực Vật

139 chương
Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

297 chương
Hoa Máu

21 chương
Mẫn Như Trở Lại

81 chương
Khuynh Thế Đích Nữ

38 chương
Không Gian Nơi Tay

34 chương
Tiểu Tứ, Tiến Công Đi

29 chương
Trùng Sinh Đồng Kí Ức

46 chương

33 chương

5 chương

22 chương

142 chương

3 chương

56 chương

25 chương

12 chương

87 chương

143 chương

1 chương

163 chương

73 chương

53 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.