Truyện Trọng Sinh

Dược Hương Trùng Sinh

260 chương
Ngự Lôi

159 chương
Vợ Yêu Của Đại Ca Xã Hội Đen

110 chương
Hầu Môn Độc Phi

211 chương
Đến Lượt Em Yêu Anh

59 chương
Trọng Sinh Tại Nhẫn Giới

112 chương
Thiên Kim Trở Về

261 chương
Thứ Nữ Xinh Đẹp

48 chương
Trùng Sinh Chi Đích Thân Quý Nữ

145 chương

279 chương

60 chương

115 chương

117 chương

58 chương

352 chương

145 chương

87 chương

111 chương

113 chương

209 chương

660 chương

461 chương

12 chương

3610 chương

550 chương

956 chương

3132 chương
Đây là thể truyện có nhân vật chính vì một lý do nào đó mà được sống lại sau khi chết đi, thể loại này thường kết hợp với thể loại xuyên không.