Xuyên Không hoàn (full)

Nguyệt Nguyệt & Thiên Thiên

10 chương
[Ngôn Tình] Vương Gia Phúc Hắc

24 chương
Dấm Phu

61 chương
Thiên Kim Chúa Hề Ba Tuổi Rưỡi

116 chương
Nam Chính Yêu Tôi Đến Phát Điên Rồi!

60 chương
Hạnh Phúc Ở Nữ Tôn Quốc

13 chương
May Mắn Gặp Nàng

18 chương

116 chương

109 chương

96 chương

23 chương

11 chương

136 chương

11 chương

197 chương

11 chương

56 chương

101 chương

8 chương

58 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.