Xuyên Không hoàn (full)

Tư Vô Trần

6 chương
Vị Ương

5 chương
Ngài Hoắc Em Yêu Anh

102 chương
Dao Vọng Xuân Sơn Nguyệt

4 chương
Chuyện Đôi Ta

62 chương
Thiếu Phu Bất Lương

197 chương
Sự Phản Kích Của Nữ Chính Truyện Ngược

10 chương
Ảnh Đế Điên Rồi

8 chương

0 chương

8 chương

11 chương

16 chương

7 chương

140 chương

31 chương

12 chương

21 chương

18 chương

125 chương

14 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.