Truyện Xuyên Không

Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

1104 chương
Đại Quốc Tặc

348 chương
Y Thống Giang Sơn

306 chương
Tà Ngự Thiên Kiều

165 chương
Đấu Thần

1005 chương
Quốc Vương Vạn Tuế

395 chương
Đường Chuyên

1521 chương
Hoàn Khố Đệ Tử

217 chương
Vứt Đi Nương Nương

156 chương
Vượt Qua Ngàn Năm Yêu Chàng

187 chương

204 chương

766 chương

129 chương

230 chương

144 chương

1357 chương

174 chương

196 chương

134 chương

164 chương

158 chương

293 chương

175 chương

212 chương

104 chương

76 chương

166 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.