Truyện Xuyên Không

Băng Tâm Ngự Thần

46 chương
Băng Qua Thế Giới

21 chương
Giả Thiên Kim Cũng Muốn Được Bảy Anh Em Đoàn Sủng

2 chương
Bút Ký Thời Không

131 chương
Hệ Thống Đào Mỏ

3 chương
Vương Phi Kì Thiên

27 chương
Gương Kia Ngự Ở Trên Tường

18 chương
Xuyên Qua Nữ Chính Sa Điêu Ngược Văn

10 chương

25 chương

11 chương

14 chương

29 chương

94 chương

7 chương

36 chương

223 chương

23 chương

6 chương

14 chương

227 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.