Truyện Xuyên Không

Sau Khi Thế Thân Pháo Hôi Là Ta Chết Đi

30 chương
Hẹn Ước Mười Năm

64 chương
Hắc Tinh Đại Lục

82 chương
Môn Khách Bất Đắc Dĩ

99 chương
Xuyên Tới Cổ Đại Làm Tân Nương Tử

45 chương
Nhật Ký Xuyên Thanh

18 chương

52 chương

143 chương

100 chương

65 chương

348 chương

1524 chương

121 chương

63 chương

54 chương

95 chương

122 chương

60 chương

49 chương

84 chương

78 chương

36 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.