Truyện Xuyên Nhanh

Thu Thập Linh Hồn

1 chương
Nữ Phụ Tốt Nhất

12 chương
Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

1473 chương
Tiểu Yêu Truy Tìm Tình Yêu (Tiểu Yêu Tinh)

73 chương
Liêu Thần

161 chương
Mỗi Ngày Đi Làm Đều Xuyên Qua

34 chương
[Xuyên Nhanh] Bạn Gái Cũ - Người Phá Hỏng Thế Giới

18 chương
Nữ Xứng Công Tâm Kế

111 chương

15 chương

155 chương

123 chương

296 chương

23 chương

165 chương

57 chương

111 chương

29 chương

16 chương

19 chương

33 chương

27 chương
Truyện xuyên nhanh, mau xuyên, hay còn gọi là khoái xuyên, thường nói về những cuộc phiêu lưu xuyên qua nhiều thế giới một cách liên tục của nhân vật chính.
Thế giới được xuyên đến không giới hạn về mặt định nghĩa, có thể là không gian khác, thời gian khác, hoặc một thế giới giả tưởng có bối cảnh được định sẵn (phim ảnh, tiểu thuyết).
Mục đích của việc xuyên này thường là để hoàn thành nhiệm vụ được giao.