Thông tin truyện

Tiên Trúc

Tiên Trúc
Nguồn: Wattpad.com/user/mynumycay
Trạng thái: Đang ra
Đánh giá: 9.5/10 từ 2 lượt
Thể loại: Nữ Cường, Thăng Cấp Lưu, HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn 145 chương
Convert TTV: Yappa
Nguồn Raw: Qidian
Nhóm edit: Mỹ Nữ&Mỳ Cay

Văn án

Không quan tâm ngươi là ai 

Tiên cũng thế, ma cũng vậy.

Phàm nhân sinh ra không phải để thoả mãn thú vui ti tiện, ức hiếp kẻ yếu của các người.

Khinh thường ta không linh căn?

Nhưng ta có linh thạch!

Giễu cợt ta không có pháp thuật? Ta có pháp bảo tu luyện cực phẩm nha!

Các chương mới nhất

Danh sách chương

Bình luận truyện