Thông tin truyện

Tên Ta Sẽ Được Ghi Vào Sử Sách

Tên Ta Sẽ Được Ghi Vào Sử Sách

Nguồn:

Monkeyd

Trạng thái:

Full
1  2 3 4 5 6 7 8  9 10
Đánh giá: 8.7/10 từ 4066 lượt
Team Tiểu Lạc Lạc

Văn án

Ngày cập kê, tuyết rơi trắng xoá cả không gian, hắn tìm đến ta, nói muốn huỷ bỏ hôn ước.

Hắn quỳ xuống xin ta ta thứ.

Bọn họ đuổi ta ra khỏi nhà. 

Sau đó, chính tay ta đưa bọn họ đi tòng quân.