Truyện Quân Sự

Thần Kiếm Phục Quốc

61 chương
Thanh Xuân Như Nước

5 chương
Đội Trưởng! Xin Dừng Tay!

99 chương
Nữ Vương Đồng Nát Ở Tinh Tế

193 chương
Tùy Đường Diễn Nghĩa

101 chương
Nam Giang

61 chương
Thanh Cung Mười Ba Triều

172 chương
Tiêu Sơn Tráng Sĩ

49 chương

216 chương

208 chương

145 chương

22 chương

114 chương

1256 chương

2869 chương

137 chương

415 chương

265 chương

33 chương

100 chương

44 chương

105 chương

58 chương

249 chương
Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.