Truyện Quân Sự

Thiếu Soái Đại Nhân Của Nàng Tổng

60 chương
Thập Niên 70: Người Mẹ Đanh Đá

199 chương
Đêm Trung Thu

3 chương
Kế Hoạch Chinh Phục Quân Y

72 chương
Thần Kiếm Phục Quốc

61 chương
Thanh Xuân Như Nước

5 chương
Đội Trưởng! Xin Dừng Tay!

99 chương

203 chương

101 chương

61 chương

172 chương

49 chương

216 chương

208 chương

145 chương

22 chương

114 chương

1256 chương

2869 chương

137 chương

415 chương

265 chương

33 chương
Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.