Truyện Quân Sự

Thiên Mệnh Chiến

216 chương
Hùng Thiên Đại Lục

208 chương
Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

145 chương
Thần Giới Đại Chiến

22 chương
Ma Tước Tướng Quân

114 chương
Chiến Thần Xuất Kích

1256 chương
Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

2869 chương
Phượng Hí Cửu Thiên

137 chương

369 chương

265 chương

33 chương

100 chương

44 chương

105 chương

58 chương

249 chương

4 chương

41 chương

195 chương

69 chương

606 chương

56 chương

7 chương

6 chương
Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.