Truyện Sắc

Ai Có Thể

10 chương
Vị Thiếu Gia Khó Chiều

32 chương
Mê Luyến Đến Nghiện

30 chương
Chân Trời Góc Bể Đều Là Em

18 chương
Sinh Con Thuê Cho Ông Trùm Hắc Bang

55 chương
Nhiệt Độ Của Ác Ma

32 chương
Dẫn Dụ Sói Vào Hang

18 chương

39 chương

40 chương

84 chương

62 chương

38 chương

41 chương

28 chương

52 chương

37 chương

29 chương

28 chương

69 chương

40 chương

45 chương

38 chương

7 chương
Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.