Truyện Sắc

Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

62 chương
Tulip Dưới Ánh Dương

62 chương
Mê Luyến Yên Chi Mỗi Đêm

40 chương
Sếp Lớn Cua Vợ

13 chương
Hướng Đến Ánh Dương

6 chương
Mưu Đồ Của Bạn Cùng Phòng

11 chương
Yêu Lần Nữa

41 chương
Hóa Ra Đã Bảy Năm

50 chương

39 chương

7 chương

73 chương

35 chương

80 chương

80 chương

4 chương

87 chương

102 chương

60 chương

40 chương

39 chương

169 chương
Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.