Truyện Sắc

"Chạn Vương" Hoa Thanh Xứ

36 chương
Thiếu Tá Giành Vợ

23 chương
Chớ Gần Công Tử

90 chương
Cá Cược Tình Yêu

17 chương
Lily And Piggy

17 chương
Mộng Tưởng

29 chương
Ma Kính

9 chương
Truy Sát

34 chương
Song Sinh Hoán Đổi: Ngọt Ngào Riêng Em

37 chương

3 chương

96 chương

50 chương

48 chương

4 chương

41 chương

10 chương

54 chương

13 chương

5 chương

64 chương

16 chương
Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.