Truyện Thám Hiểm

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người

108 chương
How To Train Your Boyfriend

4 chương
Mê Xuyên Chí

5 chương
Thánh Địa Vùi Thây

109 chương
Trường Dạ Dư Hỏa

215 chương

156 chương

22 chương

300 chương

230 chương

4 chương

41 chương

171 chương

17 chương

440 chương

18 chương

139 chương

17 chương

66 chương
Nội dung truyện thường là những cuộc phiêu lưu thám hiểm những địa danh kỳ bí cực gay cấn.