Truyện Thám Hiểm

Lục Địa Phiêu Lưu Kí

44 chương
Tử Cấm Thành Nghìn Lẻ Một Đêm

50 chương
Mê Tông Chi Quốc

221 chương
Lời Nguyền Lâu Lan

65 chương
Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người

199 chương
How To Train Your Boyfriend

4 chương
Mê Xuyên Chí

5 chương

109 chương

215 chương

156 chương

22 chương

300 chương

230 chương

4 chương

41 chương

171 chương

17 chương

440 chương

18 chương
Nội dung truyện thường là những cuộc phiêu lưu thám hiểm những địa danh kỳ bí cực gay cấn.