Truyện Nữ Cường

Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi

24 chương
Cẩm Nguyệt Như Ca

3 chương
Xuyên Không: Chồng Vương Gia Khó Bỏ

103 chương
Hoa Rung

5 chương
Khăng Khít Phong Nguyệt

9 chương
Công Chúa, Người Đi Đâu Rồi

15 chương
[Ngôn Tình] Nhu Gia

7 chương
Sau Khi Từ Bỏ Trọng Trách Cứu Vớt Phản Diện

3 chương

37 chương

8 chương

10 chương

3 chương

73 chương

25 chương

14 chương

18 chương

517 chương

4 chương

19 chương

7 chương

11 chương

36 chương
Truyện nữ cường là thể loại truyện có những nhân vật nữ sở hữu tính cánh mạnh mẽ (có khi hơn cả đàn ông).