Truyện Nữ Cường

Đoạt Thê

80 chương
Nếu Có Thể Không Yêu Chàng

12 chương
Thiêu Thân Yêu Nghiệt

64 chương
Sau Khi Đại Lão Về Hưu

679 chương
Bóng Hình Tội Lỗi

117 chương
Thiên Di

175 chương
Vợ Chồng Hắc Đạo

101 chương

77 chương

104 chương

40 chương

19 chương

93 chương

5 chương

23 chương

104 chương

6 chương

91 chương

156 chương

125 chương

4 chương

9 chương
Truyện nữ cường là thể loại truyện có những nhân vật nữ sở hữu tính cánh mạnh mẽ (có khi hơn cả đàn ông).