Truyện Nữ Cường

Uyên Ương Hiệp Lữ

14 chương
Khi Rừng Cam Nở Rộ

121 chương
Người Cha Điếc

15 chương
Thập Niên 80: Con Đường Mỹ Thực

67 chương
Của Người Phúc Ta

27 chương
Câu Chuyện Hoà Ly

11 chương
Ẩn Tình Tư

20 chương

18 chương

27 chương

16 chương

6 chương

9 chương

11 chương

23 chương

26 chương

11 chương

126 chương

440 chương

109 chương
Truyện nữ cường là thể loại truyện có những nhân vật nữ sở hữu tính cánh mạnh mẽ (có khi hơn cả đàn ông).