Truyện Dị Năng

Vạn Cổ Luân Hồi Tháp

60 chương
Tuyệt Kiếm Phá Thiên

50 chương
Nhất Niệm Thành Ma

28 chương
Vị Hôn Phu Có Thuật Đọc Tâm

16 chương
Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

139 chương
Hộ Quốc Chiến Thần

95 chương
Tác Loạn Ở Hogwarts

36 chương
Diêm Vương Xuống Núi

51 chương
Thiên Địa Chí Công

53 chương

14 chương

5 chương

295 chương

42 chương

944 chương

42 chương

36 chương

38 chương

72 chương

30 chương

7 chương

1559 chương

38 chương
Truyện dị năng là thể loại thường có những nhân vật sở hữu các năng lực siêu nhiên đặc biệt mà người thường không thể nào có được.