Truyện Dị Năng

Huyên Môn Y Vương

60 chương
Cố Chấp Trong Lòng Anh

67 chương
Thiếu Nữ Phép Thuật: Kỵ Sĩ Đầu Tiên

51 chương
Cánh Cửa Trùng Sinh Ở Mạt Thế

19 chương
Vạn Cổ Luân Hồi Tháp

60 chương
Tuyệt Kiếm Phá Thiên

50 chương

28 chương

16 chương

938 chương

434 chương

37 chương

51 chương

53 chương

39 chương

11 chương

605 chương

42 chương

991 chương

45 chương

36 chương

41 chương
Truyện dị năng là thể loại thường có những nhân vật sở hữu các năng lực siêu nhiên đặc biệt mà người thường không thể nào có được.