Truyện Dị Năng

Mỹ Nhân Nói Dối

4 chương
Ngủ Cùng Quỷ

111 chương
Tôi Dọn Rác Ở Thế Giới Phế Thổ

4 chương
Chấp Nhận Lời Theo Đuổi

10 chương
Bá Đạo Mèo Hoang Yêu Ta, Meo~!

4 chương
Nghe Nói Ta Là NPC

30 chương
Âm Hôn: Ngủ Cùng Quỷ

181 chương
Xuyên Nhanh: Thế Giới Ngày Mai

62 chương

29 chương

365 chương

9 chương

86 chương

42 chương

101 chương

15 chương

30 chương

39 chương

65 chương

61 chương

58 chương
Truyện dị năng là thể loại thường có những nhân vật sở hữu các năng lực siêu nhiên đặc biệt mà người thường không thể nào có được.