Truyện Dị Năng

Song Giới Tình Duyên

32 chương
Gọi Tên Anh Là Vì Sao Của Em

50 chương
[Mạt Thế] Quỷ Nhân Doanh Uyên

15 chương
Luân Hồi Chuyển Phận

149 chương
Ta Hứa Sẽ Tìm Chàng

23 chương
Xâm Lấn

9 chương

23 chương

46 chương

3 chương

45 chương

14 chương

20 chương

96 chương

9 chương

17 chương

6 chương

3 chương

55 chương

116 chương

45 chương

82 chương
Truyện dị năng là thể loại thường có những nhân vật sở hữu các năng lực siêu nhiên đặc biệt mà người thường không thể nào có được.