Truyện Gia Đấu

Toàn Cơ Bình An

11 chương
Mười Năm Định Mệnh

10 chương
Tô Chiêu Đệ

15 chương
Uyên Ương Hiệp Lữ

14 chương
Đường Về Phục Hận

12 chương
Trưởng Tỷ Khó Làm

18 chương
Đích Trưởng Nữ Mặc Kệ Rồi!

26 chương

440 chương

16 chương

463 chương

140 chương

6 chương

45 chương

117 chương

137 chương

176 chương

10 chương

4 chương

12 chương

23 chương

98 chương

61 chương

14 chương
Gia đấu cũng như trạch đấu là thể loại truyện có các tình tiết đấu đá, mưu tính nhau giữa các thành viên trong gia đình hoặc dòng họ.