Truyện Gia Đấu

Bảo Vật Trong Lòng Bàn Tay

24 chương
Trọng Sinh Nguyên Phối Vợ Cả

137 chương
Song Bích

35 chương
Sổ Tay Nghịch Tập Của Nữ Phụ

10 chương
Khiết Nhi Bất Xả

3 chương
Nguyện Làm Nữ Nhân Như Ngọc

12 chương
Nam Chính Già Rồi

17 chương
Như Châu Như Ngọc

98 chương
Nốt Chu Sa Của Thế Tử Gia

61 chương
Trọng Sinh Thập Niên 70, Được Lão Đại Cưng Chiều

14 chương

48 chương

8 chương

167 chương

17 chương

171 chương

6 chương

8 chương

155 chương

87 chương

25 chương

26 chương

6 chương

146 chương

141 chương

48 chương
Gia đấu cũng như trạch đấu là thể loại truyện có các tình tiết đấu đá, mưu tính nhau giữa các thành viên trong gia đình hoặc dòng họ.