Truyện Gia Đấu

Hoàng Đế Bệ Hạ Hắc Hoá

83 chương
Bốn Lần Gả

109 chương
Trọng Sinh Độc Sủng Cửu Thiên Tuế

35 chương
Mộ Nam Chi

61 chương
Trọng Sinh Trở Về Vị Trí Cũ

217 chương
Thốn Đan Thanh

10 chương
Bệnh Phú Quý

145 chương
Báo Thù Độc Liên Hoa

48 chương
Cùng Vương Gia Tranh Đấu

4 chương

18 chương

100 chương

92 chương

95 chương

130 chương

50 chương

200 chương

80 chương

24 chương

8 chương

51 chương

63 chương

90 chương

21 chương

68 chương
Gia đấu cũng như trạch đấu là thể loại truyện có các tình tiết đấu đá, mưu tính nhau giữa các thành viên trong gia đình hoặc dòng họ.