Truyện Gia Đấu

Em Chỉ Thích Mặt Của Anh

80 chương
Chưởng Hoan

14 chương
Phía Trên Cường Phu Ắt Có Dũng Thê

8 chương
Sủng Em Tận Xương

51 chương
Ngạo Phong

61 chương
Hoàng Thượng Thay Ta Trạch Đấu

90 chương
Thuỷ Cơ

21 chương

68 chương

4 chương

8 chương

171 chương

5 chương

6 chương

4 chương

8 chương

61 chương

13 chương

46 chương

20 chương

81 chương

115 chương

18 chương
Gia đấu cũng như trạch đấu là thể loại truyện có các tình tiết đấu đá, mưu tính nhau giữa các thành viên trong gia đình hoặc dòng họ.